โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท

110 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000 ประเทศไทย
โทร (66) 39 373 666
มือถือ (66) 81 311 2952
โทรสาร (66) 39 373 660

สถานที่ตั้ง

Maneechan Resort Google Map
แชทกับเรา
line chat